Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

Wstęp

W jaki sposób społeczeństwa mieszane etnicznie i religijnie zmieniają istniejącą różnorodność kulturową w specyficzne formy prawa, interakcji oraz rządzenia?

Tym pytaniem, na przykładzie Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jej państw sukcesyjnych w XIX i XX wieku, zajmuje się grupa naukowa. Badane są wzajemne wpływy między religią a prawem w trakcie zmieniających się uwarunkowań w systemie rządzenia.

W trzech diachronicznie założonych studiach przypadków grupa analizuje metodami antropologii prawnej komunikację między grupami wyznaniowymi, zwracając szczególną uwagę na rodzaje religijnej koegzystencji oraz na fenomen samorządu prawno-administracyjnego. Praktyka prawna jest pojmowana jako proces reagowania w odniesieniu do prawomocności konkurujących ze sobą norm prawnych.

Szanowni państwo!

Obecnie pracujemy nad polską wersią naszej strony internetowej.  Przepraszamy, że jeszcze nie wszystkie cześci strony dostępne są w języku polskim. Prosimy o cierpliwość. Jeśli macie państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z:

dr Yvonne Kleinmann: info(at)religion-and-law-in-east-central-europe.de

Dziekujemy bardzo!

14.07.2013 Seite drucken