Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

II Rzeczpospolita Polska

Concepts of Citizenship in comparison. Perspectives of ethno-religious institutions in the Second Polish Republic (1918–1939)

Stephan Stach

18.04.2013 Seite drucken