Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

Stypendia

Grupa przekazuje część swoich środków finansowych na zaproszenia naukowców oraz naukowczyni, którzy zajmują się tematami zbliżonymi do pracy projektu. Zaproszeni powinni wykorzystać okres spędzony w Lipsku na intensywną pracę przy własnym projekcie badawczym, jak również na bezpośrednią wymiane myśli z naukowcami i naukowczyniami z naszej grupy badawczej. Stypendia są przyznawane na okres aż do jednego miesiąca. Wysokość stypendium określa się stawkami ustalonymi przez DFG, w zależności od stopnia naukowego.

 

 

Doktoranci/doktorantki1228 Euro (miesięcznie)
PostDocs2100
Wykładowcy na uniwersytecie2300
Profesorzy/profesorki3000

 

Zgłoszenia (łącznie z życiorysem zawodowym i szkicem projektu) prosimy kierować na adres info@religion-law-in-east-central-europe.de

18.04.2013 Seite drucken