Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

Nasz zespół

Yvonne
Kleinmann

Tracie
Wilson


Stephan
Stach
Rzeczpospolita nowożytna Lwów XIX. wiekuII Rzeczpospolita Polska
Opens internal link in current windowSven JarosOpens internal link in current windowSandra GroßOpens internal link in current windowAnja Schyma

administrowanie stroną internetową oraz opracowanie bazy danych

opracowanie śródłów wczesno-nowożytnych
wyszukiwania literatury polskojęzycznej oraz tłumaczenia

 

 

 

 

 

21.11.2013 Seite drucken