Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

Tracie Wilson

Universität Leipzig
Institut für Slavistik
Beethovenstraße 15
04107 Leipzig

Raum: H3 3.11

Email: wilson(at)uni-leipzig.de

03.06.2013 Seite drucken