Sposoby ustalania norm prawnych w społeszeństwach mieszanych pod względem ethniczno-religijnym.
Doświadczenia w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej i jego państwach sukcesyjnych

Emmy Noether Universität Leipzig

Zajęcia

Sesja letnia 2010

Konstytucje w konwersacji. Teksty konstytucji Stanów Zjednoczonych, Polski i Francji z okresu późnego XVIII wieku jako historia transferu (Seminarium) Uniwersytet w Lipsku: Instytut Slawistyki/Instytut Historyczny

Sesja letnia 2009

Goście, obcy, dysydenci. Narodowości i mniejszości narodowe w historii rosyjskiej. Wprowadzenie w historię pojęć (Seminarium) Uniwersytet w Lipsku: Instytut Historyczny/ Instytut Kulturoznastwa

Sesja zimowa 2008/2009

Kultury prawa w Europie wschodniej. Ciągłości i załamania między wczesno-nowożytną Rzecząpospolitą Polsko-Litewską a Rosją, XVI – XIX w. (Seminarium) Uniwersytet w Lipsku: Instytut Slawistyki/Instytut Kulturoznastwa/ Instytut Historyczny

Sesja letnia 2008

Religia i władza polityczna. Wyobrażenia w Europie środkowo-wschodniej w okresie od XVI do XIX wieku (Seminarium) Uniwersytet w Lipsku: Instytut Historyczny/ Instytut Kulturoznastwa

18.04.2013 Seite drucken